Algemene voorwaarden en huisregels

20Ik ben bekend met het feit dat mijn lidmaatschap voor onbepaalde tijd geldig is vanaf de datum van inschrijving. Indien ik mijn lidmaatschap niet 1 kalendermaand voor de vervaldatum schriftelijk opzeg, wordt het lidmaatschap automatisch per maand verlengd en deze verlenging is dan per kalendermaand opzegbaar. Hierbij is het Flexibel, en per maand opzegbaar, hoger tarief van toepassing. Uiteraard kunt u dan uw lidmaatschap ook verlengen tegen een veel voordeliger lidmaatschap, maar dit dient u dan zelf te doen. Het lidmaatschap zal altijd op de 1e van de maand ingaan en geldt minimaal voor de afgesproken periode. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Vanaf startdatum tot de ingangsdatum van uw lidmaatschap betaalt u een deelbetaling van deze maand (excl. eenmalige kosten).

1. De tarieven kunnen jaarlijks worden verhoogd conform de prijsontwikkeling van de consumenten prijsindex. Een dergelijke verhoging biedt geen recht tot opzegging.

2. Als je binnen 6 maanden na beëindiging van het lidmaatschap weer opnieuw lid wordt dan betaal je geen inschrijf en/of Intake testen kosten.

3. Het stopzetten van het abonnement is niet mogelijk. Bij uitzonderingen is het bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte mogelijk een schriftelijk verzoek met doktersverklaring via de mail tot (tijdelijk) stopzetting in te dienen. In dat geval geldt een eigen risico van maximaal 1 kalendermaand. Wij bevriezen dan je lidmaatschap voor een periode van maximaal 6 maanden in de veronderstelling dat je dan kunt sporten. Mocht langer herstel nodig blijken dan dien je dit opnieuw aan te vragen. Mocht je geen gebruik meer kunnen maken van het lidmaatschap zoals was overeengekomen dan zullen we het abonnement met terugwerkende kracht proberen om te zetten naar een overeenkomstige vorm die maandelijks kan worden opgezegd. Het contract zal na omzetting worden opgezegd en er zal een verrekening plaatsvinden conform de van toepassing zijnde tarieven.

4. Wij zijn gesloten op erkende en officiële feestdagen.

5. Switch180Club behoudt zich het recht om openingstijden en/of het groepslessenrooster te wijzigen. Een groepsles gaat door bij minimaal 5 deelnemers.

6. Opzeggen kan uitsluitend via een afmeldformulier verkrijgbaar bij de receptie óf via de mail. Je ontvangt dan direct een bewijs van opzegging met vermelding van de einddatum.

7. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel, ongeval, en/of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak ook.

8. Het is verplicht om geschikt en schoon sportschoeisel op het sportcentrum te dragen. Je dient je gepast te gedragen met respect naar elkaar toe en om je wordt geacht gepaste kleding te dragen (geen haltershirts) en gebruik te maken van een voldoende grote handdoek die over de gehele zitting van de toestellen past en over de toestellen wordt gelegd tijdens het sporten.

9. Bij verlies van het pasje dien je een nieuw pasje aan te vragen. Hiervoor wordt 5,- euro in rekening gebracht. Na afloop van je lidmaatschap mag je je pas behouden voor eventueel later hergebruik.

10. Starterskosten €30,00 (m.u.v. 3 maanden lidmaatschap deze bedraagt €50,00) worden in rekening gebracht.

11. Bent je al lid en wil je gebruik gaan maken van een bedrijfsfitness regeling, dan kan dit alleen voor minimaal de resterende duur van het eerder afgesloten privé lidmaatschap. Ook wanneer deze bedrijfsfitness regeling eerder stopt dan ga je weer automatisch over naar tot een privé lidmaatschap voor de resterende duur conform de eerder afgesproken termijn en conform de normaal geldende voorwaarden die u gewend was voor de bedrijfsfitness regeling.

12. Mocht er om welke reden dan ook aanleiding toe zijn dan hebben wij het recht om je de verdere toegang tot ons centrum te weigeren. Tevens zullen wij je lidmaatschap met onmiddellijke ingang stoppen en vervalt de plicht tot verdere betaling.

13. Wij behouden het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Onze medewerkers kunnen je hierover informatie verstrekken en hou de voorwaarden en huisregels in de gaten die in het centrum hangen. Met het ondertekenen van je lidmaatschap ben je akkoord gegaan met deze voorwaarden en alle regels verbonden aan je lidmaatschap.

14. Wanneer u recht heeft op jongerenkorting (t/m 20 jaar) vervalt deze de maand nadat u 20 jaar bent geworden automatisch.

15. Switch180Club hecht veel waarde aan uw privacy. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

16. Registratie bij binnenkomst is verplicht d.m.v. uw verkregen ledenpas.

17. Switch180club verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden.